VRAČANJE UČBENIKOV IZ UČBENIŠKEGA SKLADA

Postopek vračanja gradiva bo potekal skladno z navodili in priporočili NIJZ.

V knjižnico vstopate v dogovorjenem času, po 3 učenci naenkrat. Po vas pride knjižničarka ali učenec. Odložite gradivo na določeno mesto v knjižnici.
Učbenike iz US vrnete samo v KOMPLETU (vse naenkrat)!

V primeru izgubljenega gradiva, ste dolžni kupiti novega. V primeru poškodovanega gradiva, se staršem zaračuna znesek, skladno s Pravilnikom o učbeniškem skladu (UL RS 12/20)- plačilo po položnici.

Razpored:

POŠ Liboje – TOREK, 15.6.2021 (1. in 2. šol.ura)

1. – 3. razred (berila) – TOREK, 15.6.2021 (od 3. ure dalje)

4. – 6. razred – SREDA, 16.6.2021 (od 1. šolske ure dalje)

1. – 8. razred – ČETRTEK, 17.6.2021 (od 1. šolske ure dalje)

Prosim, da odstranite iz učbenikov listke, jih odvijete, pobrišete kaj z radirko, če je to potrebno.

Dostopnost