Vračanje učbenikov in knjig

VRAČANJE UČBENIKOV IZ UČBENIŠKEGA SKLADA

V knjižnico vstopate v dogovorjenem času, po 3 učenci naenkrat. Po vas pride knjižničarka ali učenec. Odložite gradivo na določeno mesto v knjižnici.
Učbenike iz US vrnete v KOMPLETU (vse naenkrat)!

Bodite pozorni, da so odviti, odstranjeni listki, pobrišite ali poradirajte, če je kaj napisano.

V primeru izgubljenega gradiva, ste dolžni kupiti novega. V primeru poškodovanega gradiva, se staršem zaračuna znesek, skladno s Pravilnikom o učbeniškem skladu (UL RS 12/20)- plačilo po položnici.

 

Razpored:

9. razred – PETEK, 9. 6. 2023 (1. in 2. šol. ura – pride nekdo po vas)

4.- 8. razred – ČETRTEK, 15. 6. 2023 (od 1. šolske ure dalje – pride nekdo po vas)

POŠ Liboje – PONEDELJEK, 19. 6. 2023 (1. in 2. šol. ura)

2.-3.r. (berila) – PONEDELJEK, 19. 6. 2023 (3. ura – 2. razred in 4. ura – 3. razred)

 

Hkrati vrnete v knjižnico tudi vse ostale knjige, ki jih imate še doma.

 

Dostopnost