Kategorija: Nerazvrščeno

Status športnika in kulturnika

Spoštovani starši! Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (UL RS 63/2013) je prinesel spremembe na področju postopka dodelitve statusov učenca. »51. člen (perspektivni in vrhunski športnik, perspektivni in vrhunski mladi umetnik) Status...

Dostopnost