Dvig socialnega in kulturnega kapitala

PROJEKT: DVIG SOCIALNEGA IN KULTURNEGA KAPITALA V LOKALNIH SKUPNOSTIH ZA RAZVOJ ENAKIH MOŽNOSTI IN SPODBUJANJE SOCIALNE VKLJUČENOSTI – SKK

V šolskem letu 2014/2015 izvajamo skupaj s Šolo za ravnatelje projekt, ki ga sofinancirata ministrstvo za izobraževanje in Evropski socialni sklad. V projekt se je vključila tudi mreža šol, ki jo sestavljajo I. OŠ Žalec kot koordinatorica ter OŠ Griže, II. OŠ Žalec in Vrtci občine Žalec kot članice. Program naše mreže smo poimenovali s sloganom: ”V SLOGI JE MOČ – SKUPAJ ZMOREMO VEČ.”log

Glavna značilnost socialnega kapitala so pozitivni odnosi. Pomembni sta tako količina kot tudi kakovost socialnih stikov, ki jih vzpostavlja posameznik v okolju, v katerem živi in dela, se pravi, v družini, v šoli, med vrstniki in v širši skupnosti. Kulturni kapital vključuje demografske značilnosti in zdravje posameznika: vrednote, tradicijo, vzgojo in omiko, jezik, znanje, veščine, poznavanje pravil in motivacijo pa tudi posedovanje knjig, slik ali oblačil. Najpogosteje ga merijo s stopnjo izobrazbe.

Namen projekta je izvajanje programov za dvigovanje socialnega in kulturnega kapitala v šolah, vrtcih in lokalni skupnosti.

Cilji projekta:

 1. pripraviti izhodišča in usmeritve za dvig socialnega in kulturnega kapitala;
 2. razvijati zaupanje, medosebno razumevanje, sodelovanje, vključenost, strpnost, solidarnost in vrednote trajnostnega razvoja;
 3. vzpostavljati tesnejše medgeneracijske odnose, kar omogoča razvoj skupnosti, povečanje kakovosti življenja in zmanjšanje socialne izključenosti;
 4. usvojiti veščine in znanja, prenosljive med različnimi področji dela, ter povečati število in moč svojih socialnih stikov;
 5. ustrezno vrednotenje svojih potencialov  in možnosti ter ozavestiti pomen SKK za svojo poklicno uspešnost in kakovost življenja;
 6. uvajanje fleksibilnih oblik organizacije dela šol in vrtcev.

Načrtovane dejavnosti pri projektu bodo usmerjene za dvig socialnega in kulturnega kapitala v povezovanju znotraj šol oziroma vrtca.

Naša mreža bo delovala na področju naslednjih dejavnosti:

 • ZGODNJE POUČEVANJE ANGLEŠKEGA JEZIKA V VRTCU
 • UVAJANJE TUTORSTVA NA ŠOLAH
 • UČNA POMOČ UČENCEM IZ RANLJIVIH SKUPIN
 • DRUŽABNO-USTVARJALNE DELAVNICE ZA UČENCE IZ RANLJIVIH SKUPIN
 • LIKOVNE DELAVNICE S POTUJOČIMI RAZSTAVAMI.

Predstavniki projekta na posameznih šolah:

 • Julijana Klančnik – I. OŠ Žalec (koordinatorica)
 • Marko Šavc (OŠ Griže)
 • Mateja Hleb (II. OŠ Žalec)
 • Teja Plešnik (Vrtci občine Žalec)
Dostopnost