SIMBIOZA GIBA NA OŠ GRIŽE IN POŠ LIBOJE

Od 23. do 25. septembra je bilo na naši šoli zelo pestro. Odločili smo se, da bomo sodelovali v projektu SIMBIOZA GIBA, s katerim si bomo ob koncu leta pridobili naziv SIMBIOZA ŠOLA.

S športnimi dejavnostmi smo združili dve generaciji. Učenci so k uri športne vzgoje povabili svoje dedke in babice, kjer so se razgibali s štafetnimi igrami, z igrami z žogo in s pohodništvom. Zbralo se je skoraj petdeset dedkov in babic. Odziv starejših in otrok je bil pozitiven.

Projekt bomo nadaljevali čez nekaj mesecev, ko bomo izvedli drugi del medgeneracijskega sodelovanja. Starejše občane bodo učenci učili uporabljati računalnik, urejati besedilo, brskati po spletu in pošiljati spletno pošto.

V imenu celotnega kolektiva OŠ Griže s POŠ Liboje in učencev ter učenk se sodelujočim zahvaljujem za zbrani pogum in vso pozitivno energijo.

Čez nekaj mesecev zopet vabljeni med nas!

Koordinatorka projekta SIMBIOZA ŠOLA, Ana Cencelj

Dostopnost