Prijava na prehrano

Starši prijavljate svojega otroka na šolsko prehrano z izpolnjeno prijavnico za prehrano, ki jo oddate razrednikom posameznih razredov. Prijavnico učenec dobi od razrednika ali v tajništvu šole. Učenec se prijavi na posamezne obroke, če se nanje naroča vse dni v tednu. V kolikor se učenec naroča na posamezne obroke prehrane (kosila ali popoldanske malice) samo nekatere dni v tednu, se nanje prijavlja dnevno.

V kolikor želite za svojega otroka spreminjati obroke med šolskim letom, spremembe javite:

  • na elektronski naslov: kuhinja.osgrize@gmail.com ali
  • na telefonsko številko 03 620 92 40 do 8.30,  ali s pisnim obvestilom.
  • na POŠ Liboje po telefonu: 03 714 03 30 ali s pisnim obvestilom.

V obvestilu navedite

  • ime in priimek učenca,
  • razred, ki ga učenec obiskuje,
  • ali učenca prijavljate ali odjavljate od obroka ter
  • datumom s katerim želite spremembo.

 

Vodja šolske prehrane:                                                                           Ravnateljica:

Amela Osmić                                                                                             Marija Pavčnik

 

Dostopnost