Dnevi dejavnosti 1. – 3. razred OŠ Griže

  1. VIO ŠPORTNI DNEVI
 

Mesec

Vsebina

Kraj

Trajanje

Odgovorni za izvedbo

Ocena stroška (brez prevoza)

1.VIO
oktober 2019
Pohod na Bukovico
Griže
5 ur
Sašo Kač, razredniki
/
1.VIO
januar/ februar 2020
Zimski športni dan – sankanje in igre na snegu
Griže- Murov hrib
5 ur
Vodja aktiva 1.VIO, razredniki
/
1.VIO
april 2020
Atletika
Griže
5 ur
Vodja 1. VIO, razredniki
/
1.VIO
maj 2020
Evropski športni val
Griže
5 ur
Sašo Kač, razredniki
/
1.VIO
maj/junij 2020
Lurd in športne igre (1. R) Pohod na Hom (2.- 3. R)
Lurd Hom
5 ur
Vodja aktiva 1.VIO, razredniki
/
1. VIO KULTURNI DNEVI
 

Mesec

Vsebina

Kraj

Trajanje

Odgovorni za izvedbo

Ocena stroška (brez prevoza)

1.VIO
januar/ februar 2020)
Gremo v gledališče ………………………. Operne pravljice
Žalec Griže
5 ur
Vodja 1.VIO, Razrednik, ZKŠT Žalec ………………… Vodja 1.VIO, Razrednik
Cena vstopnice za predstavo +prevoz
1.VIO
december 2019
Unesco- prireditev ob 20. jubileju
Griže
5 ur
Vodja Unesca, razredniki
/
1.VIO
 marec 2020
Moja družina- priprava kulturnega programa za starše
Griže
5 ur
razredniki
/
1.VIO
 april 2020
Zaključek bralne značke – bralni maraton, gost
Griže
5 ur
Breda Veber
Cena predstavitve gosta
1.VIO TEHNIŠKI DNEVI

Mesec

Vsebina

Kraj

Trajanje

Odgovorni za izvedbo

Ocena stroška (brez prevoza)

1.
oktober 2019
Prometni dan
Griže
5 ur
Jani Pišek, razredniki
material
1.
februar 2020
Pustna maska
Griže
5 ur
razredniki
material
1.
marec 2020
Od ideje do izdelka
Griže
5 ur
Vodja 1. VIO, razredniki
material

 

Mesec

Vsebina

Kraj

Trajanje

Odgovorni za izvedbo

Ocena stroška (brez prevoza)

2.
oktober 2019
Prometni dan
Griže
5 ur
Jani Pišek, razredniki
material
2.
marec 2020
Od ideje do izdelka
Griže
5 ur
Vodja 1. VIO, razredniki
material
2.
junij 2019
Izdelek iz lesa
Griže
5 ur
razredniki
/
 

Mesec

Vsebina

Kraj

Trajanje

Odgovorni za izvedbo

Ocena stroška (brez prevoza)

3.
oktober 2019
Prometni dan
Griže
5 ur
Jani Pišek, razredniki
Material
3.
marec 2020
Od ideje do izdelka
Griže
5 ur
Vodja 1. VIO, razredniki
Material
3.
junij 2020
Žebljanje
Griže
5 ur
razredniki
Žeblji, volna
1. VIO NARAVOSLOVNI DNEVI
Mesec
Vsebina
Kraj
Trajanje
Odgovorni za izvedbo
Ocena stroška (brez prevoza)
1.
po dogovoru
Skrbimo za zdravje –        Zdravstvena sistematika
Žalec
5 ur
Razrednik, svetovalna služba v sodelovanju z ZD Žalec
/
1.
oktober 2019
Gozd
Griže
5 ur
razredniki
/
1.
17. 10. 2019
Jaz in okolje (UNESCO)
Griže
5 ur
razredniki
/
Mesec
Vsebina
Kraj
Trajanje
Odgovorni za izvedbo
Ocena stroška (brez prevoza)
2.
po dogovoru
Skrbimo za zdravje –        Zobna sistematika
Žalec
5 ur
Razrednik, svetovalna služba v sodelovanju z ZD Žalec
/ /
2.
oktober 2019
Gozd
Griže
5 ur
razredniki
/
2.
17. 10. 2019
Jaz in okolje (UNESCO)
Griže
5 ur
razredniki
/
Mesec
Vsebina
Kraj
Trajanje
Odgovorni za izvedbo
Ocena stroška (brez prevoza)
3.
po dogovoru
Skrbimo za zdravje- sistematika
Žalec
5 ur
razredniki, svetovalna služba v sodelovanju z ZD Žalec
/
3.
17. 10. 2019
Jaz in okolje (UNESCO)
Griže
5 ur
razredniki
/
3.
junij 2020
Zrak – poskusi
Griže
5 ur
razredniki
/