Dnevi dejavnosti 1. – 5. razred OŠ Griže

Tehniški dnevi

Dejavnost: tehniški dnevi  OŠ Griže, 1. razred
Razred Vsebina Mesec Zadolžen za realizacijo Opis pričakovanih stroškov
1. UNESCO – zastave 24. 9. 2021 Ana Rudnik Pavlica, razredniki Material
1. Od ideje do izdelka December/marec 2021/22 Razredniki Material
1. Ekologija za boljši jutri April 2022 Vesna Navodnik Ocvirk, razredniki

 

Dejavnost: tehniški dnevi  OŠ Griže, 2. razred
Razred Vsebina Mesec Zadolžen za realizacijo Opis pričakovanih stroškov
2. UNESCO – zastave 24. 9. 2021 Ana Rudnik Pavlica, razredniki Material
2. Od ideje do izdelka December/marec 2021/22 Razredniki Material
2. Ekologija za boljši jutri April 2022 Vesna Navodnik Ocvirk, razredniki

 

Dejavnost: tehniški dnevi  OŠ Griže, 3. razred
Razred Vsebina Mesec Zadolžen za realizacijo Opis pričakovanih stroškov
3. UNESCO – zastave 24. 9. 2021 Ana Rudnik Pavlica, razredniki Material
3. Od ideje do izdelka December/marec 2021/22 Razredniki Material
3. Ekologija za boljši jutri April 2022 Vesna Navodnik Ocvirk, razredniki

 

Dejavnost: tehniški dnevi  OŠ Griže,  4., in 5. razred
Razred Vsebina Mesec Zadolžen za realizacijo Opis pričakovanih stroškov
4., 5. UNESCO – zastave 24. 9. 2021 Ana Rudnik Pavlica, razredniki Material
4., 5. Ekologija za boljši jutri April 2022 Vesna Navodnik Ocvirk, razredniki
4., 5. Elektrika in magnetizem/ Kolesarski izpit Junija 2022 Razredniki
4., 5. Izdelek iz naravoslovne škatle Marec 2022 Razrednik

 

Naravoslovni dnevi

Dejavnost: naravoslovni dnevi  OŠ Griže, 1. razred
Razred Vsebina Mesec Zadolžen za realizacijo Opis pričakovanih stroškov
1. Skrbimo za zdravje Po dogovoru Razrednik, svetovalna služba v sodelovanju z ZD Žalec
1. Gozd Oktober 2020 Razredniki
1. Voda – poizkusi z vodo Junij 2022 Razredniki

 

Dejavnost: naravoslovni dnevi  OŠ Griže, 2. razred
Razred Vsebina Mesec Zadolžen za realizacijo Opis pričakovanih stroškov
2. Skrbimo za zdravje Po dogovoru Razrednik, svetovalna služba v sodelovanju z ZD Žalec
2. Gozd/sila in gibanje Oktober 2021 Razredniki
2. Poizkusi voda/zrak Junij 2022 Martina Govejšek, razredniki

 

Dejavnost: naravoslovni dnevi  OŠ Griže, 3. razred
Razred Vsebina Mesec Zadolžen za realizacijo Opis pričakovanih stroškov
3. Skrbimo za zdravje Po dogovoru Razrednik, svetovalna služba v sodelovanju z ZD Žalec
3. Poskusi z zrakom in spremembe snovi Junij 2022 Razrednik in učitelji OPB
3. Kresnička Januar 2022 Razrednik

 

Dejavnost: naravoslovni dnevi  OŠ Griže, 4. in 5.. razred
Razred Vsebina Mesec Zadolžen za realizacijo Opis pričakovanih stroškov
4., 5. Rastlinstvo in živalstvo Oktober 2021 Razrednik
4., 5. Poskusi iz vsakdanjega življenja – Kresniček Februar 2022 Razrednik
4., 5. Gozdna učna pot/Čutna pot Maj 2022 Razrednik

 

 

Športni dnevi

Dejavnost: športni dnevi  OŠ Griže, 1. VIO
Razred Vsebina Mesec Zadolžen za realizacijo Opis pričakovanih stroškov
1.- 3. Evropski dan športa (Vrbje) 23. 9. 2021 Sašo Kač, razredniki
1.- 3. Zimske igre Januar / feb. 2022 Razredniki
1.- 3. Atletika April 2022 Sašo Kač, razredniki
1.- 3. Pohod (Lurd, Bukovica, Hom) Maj 2022 Razredniki
1.- 3. Športni val Junij 2022 Sašo Kač, razredniki

 

Dejavnost: športni dnevi  OŠ Griže, 4., 5. razred
Razred Vsebina Mesec Zadolžen za realizacijo Opis pričakovanih stroškov
4., 5. Evropski dan športa (Vrbje) 23. 9. 2021 Sašo Kač, razredniki
4., 5. Zimski ŠD Januar/feb. 2022 Razredniki
4., 5. Atletika in testiranje (Griže) April 2022 Sašo Kač, razredniki
4., 5. Pohod Brnica/ Plavanje ŠVN September/oktober 2021 Razredniki
4., 5. Športni val Junij 2022 Sašo Kač, razredniki

 

 

Kulturni dnevi

Dejavnost: kulturni dnevi  OŠ Griže, 1. VIO
Razred Vsebina Mesec Zadolžen za realizacijo Opis pričakovanih stroškov
1.- 3. Gledališka/lutkovna predstava Sept./oktober 2021 Vodja aktiva 1. VIO, razredniki Cena vstopnice za predstavo in prevoz
1.-3 Pletemo niti mreže z multi-kulti jezikanjem 7. 10. 2021 Valentina Uplaznik Tičič, Sabina Jevšenak  
1.-3. EKO bralna značka ali Jaka Strajnar Januar 2022 Vodja aktiva 1. VIO, razredniki Cena gosta predstave (031/511-334)
1.-3. Zaključek BZ (Žiga x Gombač) 22. 4. 2022 Polona Jelen, razredniki Cena gosta predstave

 

Dejavnost: kulturni dnevi OŠ Griže, 4. in 5. razred
Razred Vsebina Mesec Zadolžen za realizacijo Opis pričakovanih stroškov
4., 5. Gledališka/lutkovna predstava Sept./oktober 2021 Vodja aktiva 2. VIO, razredniki Cena vstopnice za predstavo in prevoz
4., 5. Pletemo niti mreže multi-kulti z jezikanjem 7. 10. 2021 Valentina Uplaznik Tičič, Sabina Jevšenak  
4., 5. Zaključek BZ (Žiga x Gombač) 22. 4. 2022 Polona Jelen, razredniki Cena gosta predstave

Dostopnost