Tehniški dnevi

 

TEHNIŠKI DNEVI OŠ GRIŽE ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019

Dnevi dejavnosti 1. R:      TEHNIŠKI DNEVI

Razred Mesec Vsebina Kraj Trajanje Odgovorni za izvedbo Ocena stroška (brez prevoza, ostalo po ceniku junij/julij 2018)
1.

februar 2019

 

PUSTNA MASKA

 

Griže 5 ur razredniki Material
1.

marec 2019

 

 

OD IDEJE DO IZDELKA

 

 

 

Griže

 

5 ur Ana Rudnik Pavlica, razredniki Material
1.

23. 5. 2019

 

Čebelarstvo – UNESCO Griže 5 ur Matjaž Mavhar, razredniki Material

 

Dnevi dejavnosti 2. R:      TEHNIŠKI DNEVI

Razred Mesec Vsebina Kraj Trajanje Odgovorni za izvedbo Ocena stroška (brez prevoza, ostalo po ceniku junij/julij 2018)
2.

marec 2019

 

OD IDEJE DO IZDELKA (izdelek iz različnih materialov) Griže 5 ur

Ana Rudnik Pavlica,

razredniki

 

 

Material
2.

23. 5. 2019

 

Čebelarstvo -UNESCO Griže 5 ur Matjaž Mavhar, razredniki Material
2.

junij 2019

 

IZDELEK IZ LESA Griže 5 ur razredniki

/

 

 

 

Dnevi dejavnosti 3. R:      TEHNIŠKI DNEVI

Razred Mesec Vsebina Kraj Trajanje Odgovorni za izvedbo Ocena stroška (brez prevoza, ostalo po ceniku junij/julij 2018)
3. marec 2019 OD IDEJE DO IZDELKA Griže 5 ur Ana Rudnik Pavlica, razredniki Material
3.

23. 5. 2019

 

Čebelarstvo – UNESCO Griže 5 ur Matjaž Mavhar, razredniki Material
3. junij 2019

ŽEBLJANJE

 

Griže

 

5 ur razredniki Žeblji

 

 

Dnevi dejavnosti 4. R:      TEHNIŠKI DNEVI

Razred Mesec Vsebina Kraj Trajanje Odgovorni za izvedbo Ocena stroška (brez prevoza, ostalo po ceniku junij/julij 2018)

4.

OŠ Griže

 

December

IZDELEK IZ TEHNIŠKE ŠKATLE Griže 5 ur Brigita Krajnc, Matjaž Mavhar /

4.

OŠ Griže

Marec 2019 OD IDEJE DO IZDELKA Griže 5 ur Ana Rudnik Pavlica, razredniki Material

4.

OŠ Griže

23. 5. 2019

 

Čebelarstvo – UNESCO Griže 5 ur Matjaž Mavhar, razredniki Material

4.

OŠ Griže

 

Junij

2019

Elektrika in magnetizem Griže 5 ur Brigita Krajnc, Matjaž Mavhar /

 

 

Dnevi dejavnosti 5. R:      TEHNIŠKI DNEVI

Razred Mesec Vsebina Kraj Trajanje Odgovorni za izvedbo Ocena stroška (brez prevoza, ostalo po ceniku junij/julij 2018)

5.

OŠ Griže

 

 

December

IZDELEK IZ TEHNIŠKE ŠKATLE – HLADILNA TORBA Griže 5 ur Mojca Govek Plevnik, Martina Govejšek /

5.

OŠ Griže

Marec 2019 OD IDEJE DO IZDELKA Griže 5 ur Ana Rudnik Pavlica, razredniki Material

5.

OŠ Griže

 

April

2019

KOLESARSKI IZPIT Šempeter 5 ur Martina Govejšek, Mojca Govek Plevnik /

5.

OŠ Griže

23. 5. 2019 Čebelarstvo – UNESCO Griže 5 ur Matjaž Mavhar, razredniki Material

 

 

Dnevi dejavnosti 6. R: TEHNIŠKI DNEVI

Razred Mesec Vsebina Kraj Trajanje Odgovorni za izvedbo Ocena stroška (brez prevoza, ostalo po ceniku junij/julij 2018)
6.

februar, marec

2019

VZDRŽEVANJE SMUČARSKE OPREME

(v okviru ŠVN)

? 5 ur učitelj športa, razrednik
6. februar, marec 2019

ZNAČILNA ARHITEKTURA, SMUČARSKE NAPRAVE

(v okviru ŠVN)

? 5 ur učitelj športa, razredniki
6.

februar, marec

2019

Od ideje do izdelka OŠ Griže 5 ur Ana Rudnik Pavlica, razredniki material za izdelke
6. 23.5.2019 Čebelarstvo – UNESCO OŠ Griže 5 ur Matjaž Mavhar material za izdelke

*Opomba: MOŽNOST SPREMEMBE TD (skozi šolsko leto), V KOLIKOR UČENCI NE GREDO V ŠVN – SMUČANJE!

 

Dnevi dejavnosti 7. R: TEHNIŠKI DNEVI

Razred Mesec Vsebina Kraj Trajanje Odgovorni za izvedbo Ocena stroška (brez prevoza, ostalo po ceniku junij/julij 2018)
7.

februar, marec

2019

VZDRŽEVANJE SMUČARSKE OPREME

(v okviru ŠVN)

? 5 ur učitelj športa, razrednik
7. februar, marec 2019

ZNAČILNA ARHITEKTURA, SMUČARSKE NAPRAVE

(v okviru ŠVN)

? 5 ur učitelj športa, razredniki
7.

februar, marec

2019

Od ideje do izdelka OŠ Griže 5 ur Ana Rudnik Pavlica, razredniki material za izdelke
7. 23.5.2019 Čebelarstvo – UNESCO OŠ Griže 5 ur Matjaž Mavhar material za izdelke

*Opomba: MOŽNOST SPREMEMBE TD (skozi šolsko leto), V KOLIKOR UČENCI NE GREDO V ŠVN – SMUČANJE!

 

Dnevi dejavnosti 8. R: TEHNIŠKI DNEVI

Razred Mesec Vsebina Kraj Trajanje Odgovorni za izvedbo Ocena stroška (brez prevoza, ostalo po ceniku junij/julij 2018)
8.

februar, marec

2019

Od ideje do izdelka OŠ Griže 5 ur Ana Rudnik Pavlica, razredniki material za izdelke
8. 23. 5. 2019 Čebelarstvo – UNESCO OŠ Griže 5 ur Matjaž Mavhar material za izdelke
8. 3. 6. 2019-7. 6. 2019

PREŽIVETJE V NARAVI

(v okviru ŠVN)

Rakov Škocjan, CŠOD Rak 5 ur razredniki
8. 3. 6. 2019-7. 6. 2019

OPREMA JAMARJA

(v okviru ŠVN)

Rakov Škocjan, CŠOD Rak 5 ur razredniki

 

Dnevi dejavnosti 9. R: TEHNIŠKI DNEVI

Razred Mesec Vsebina Kraj Trajanje Odgovorni za izvedbo Ocena stroška (brez prevoza, ostalo po ceniku junij/julij 2018)
9. oktober 2018 Obdelava podatkov – statistika OŠ Griže 5 ur Marija Vaš
9.

februar, marec

2019

Od ideje do izdelka OŠ Griže 5 ur Ana Rudnik Pavlica, razredniki material za izdelke
9. 23. 5. 2019 Čebelarstvo – UNESCO OŠ Griže 5 ur Matjaž Mavhar material za izdelke
9. maj, junij 2019 Gardaland Italija 5 ur razrednik

avtobusni prevoz,

karta v zabaviščni park