Osnovni podatki o šoli

Osnovna šola Griže, Griže 1a, 3302 Griže

Tajništvo: osce-grize@os-grize.si

Ravnateljica: marija.pavcnik@os-grize.si

     
Ravnateljica Marija Pavčnik 03 620 92 41
Pomočnica ravnateljice Andreja Konovšek 03 620 92 42
Poslovna sekretarka Eva Kepa 03 620 92 40
Šolska psihologinja Biljana Milanković 03 620 92 44
Knjižničarka Polona Jelen 03 620 92 47
     
Vodja šolske prehrane Simona Potočnik  
Šolska kuhinja   03 620 92 45
Hišnik Hinko Eman  
Zbornica šole   03 620 92 46
Šolski mobilni telefon   041 697 342

Številka TRR:

01390-6030687671 (do 30. 11. 2021)

01100-6008355118 (od 01. 12. 2021)

ID: 75852390

Dostopnost