Športni dnevi

 

ŠPORTNI DNEVI ZA ŠOLSKO LETO 2018/19 OŠ GRIŽE 

Dnevi dejavnosti: ŠPORTNI DNEVI

 

OŠ Griže

Razred Mesec Vsebina Kraj Trajanje Odgovorni za izvedbo Ocena stroška (brez prevoza, ostalo po ceniku junij/julij 2018)
1. r – 9. r September Športni val – Evropski športni dan Griže 5  ur Sašo Kač in razredniki
5. r Oktober Plavanje Debeli Rtič 5 ur Metka Umek in razredniki
6. r Oktober Izbirni športni dan – Plavanje Laško 5 ur Metka Umek in razredniki
7. r Oktober Izbirni športni dan  – Tenis Žalec 5 ur Metka Umek in razredniki
8. r Oktober Izbirni športni dan – Plezanje, namizni tenis Griže 5 ur Metka Umek in razredniki
9. r Oktober Izbirni športni dan – Fitness Žalec 5 ur Metka Umek in razredniki
1. r -4. r Januar Sankanje, igre na snegu Griže 5 ur Sašo Kač in razredniki
5. r Januar Sankanje, igre na snegu, smučanje Griže, Kope 5 ur Sašo Kač in razredniki
6. r – 9. r Januar Pohod, drsanje, smučanje Bukovica, Celje, Kope 5 ur Sašo Kač in razredniki
1. r -3. r April Atletika Griže 5 ur Metka Umek in razredniki
4. r-9. r April Atletika Žalec 5 ur Metka Umek in razredniki
1. r – 9. r April Tek okoli Vrbenskega jezera Vrbje 5 ur Sašo Kač in razredniki

1. r

 

Junij Pohod Lurd 5 ur Razredniki

2. r – 4. r

 

Junij Pohod Hom 5 ur Razredniki