Dnevi dejavnosti 6. – 9. razred OŠ Griže

Kulturni dnevi 

Dejavnost:  KULTURNI DNEVI

Šolsko leto: 2023/2024

Razred Vsebina Mesec Zadolžen za realizacijo Opis pričakovanih stroškov
6. Veseli december december, 2024 Petra Župevc, razredniki material
6. Gledališče februar 2024 Vešligaj Nuša, razrednik prevoz, vstopnina
6. UNESCO november 2023 Tamara Potočnik material
7. Kulturne ustanove v Žalcu (Rastem s knjigo in ogledi) november 2023 Polona Jelen, Nuša Vešligaj  
7. Gledališče februar 2024    
7. UNESCO november 2023 Tamara Potočnik material
8. Po poti kulturne dediščine 25. 3. 2024 slovenistke, Nuša Vešligaj, Sabina Jevšenak prevoz, vstopnina
8. Gledališče februar 2024 Nuša Vešligaj, razrednika prevoz, vstopnina
8. UNESCO november 2023 Tamara Potočnik material
9. Cankarjeva Vrhnika 5. 4. 2024 slovenistke, Polona Čmer prevoz, vstopnina
9. UNESCO november 2024 Tamara Potočnik material
9. Valeta junij 2024 Razrednika  

Naravoslovni dnevi 

Dejavnost:  NARAVOSLOVNI DNEVI

Šolsko leto: 2023/2024

Razred Vsebina Mesec Zadolžen za realizacijo Opis pričakovanih stroškov
6. Kresnička januar 2024 Vesna Navodnik Ocvirk  material
6. ŠVN (Cerkno) 19. 2. – 23.  2. 2024 Razrednika Podpisana pogodba
6. Botanični vrt Univerze v Mariboru junij 2024 Vesna Navodnik Ocvirk  stroškovnik
7.

ŠVN (CŠOD Rak)

Po sledeh živali

11. 12. – 15.  12. 2023 Razrednika Podpisana pogodba
7.

ŠVN (CŠOD Rak)

Drevesa pozimi

11. 12. – 15. 12 2023 Razrednika Podpisana pogodba
7. Kresnička januar 2024 Vesna Navodnik Ocvirk  material
8.

ŠVN (CŠOD Škorpijon)

Drevesa pozimi

27. 11. – 1.  12. 2023 Razrednika Podpisana pogodba
8.

ŠVN (CŠOD Škorpijon)

Po sledeh živali

27. 11. – 1.  12. 2023 Razrednika Podpisana pogodba
8. Steklopihaška delavnica 4. 10. 2023 Vesna Navodnik Ocvirk stroški
9. Naravoslovna tržnica september 2023 Vesna Navodnik Ocvirk, novi tehnik Učilnica na prostem
9. Steklopihaška delavnica 4. 10. 2023 Vesna Navodnik Ocvirk stroški
9.

Spolnost, Safe. Si

 

Po dogovoru Biljana Milanković, razredničarki /

 

Dejavnost:  ŠPORTNI DNEVI

Šolsko leto: 2023/2024

 
Razred Vsebina Mesec Zadolžen za realizacijo Opis pričakovanih stroškov
6. Dan športa – tek okoli Vrbenskega jezera september 2023 Sašo Kač, učitelji  
 

Zimski športni dan

(pohod, smučanje)

januar 2024 Sašo Kač, učitelji prevoz, vstopnina, karte
  Atletika – Žalec april 2024 Metka Umek, učitelji  
  Pohod maj 2024 Sašo Kač, učitelji  
  Plavanje – Laško junij 2024 Metka Umek, učitelji Prevoz, vstopnina
 
7. Dan športa – tek okoli Vrbenskega jezera september 2023 Sašo Kač, učitelji  
 

Zimski športni dan

(pohod , smučanje)

januar 2024 Sašo Kač, učitelji prevoz, vstopnina, karte
  Atletika – Žalec april 2024 Metka Umek, učitelji  
  Pohod maj 2024 Sašo Kač, učitelji  
  Tenis – Žalec junij 2024 Metka Umek, učitelji igrišče, trenerji
 
8. Dan športa – tek okoli Vrbenskega jezera september 2023 Sašo Kač, učitelji  
 

Zimski športni dan

(pohod, drsanje, smučanje)

januar 2024 Sašo Kač, učitelji prevoz, vstopnina, karte
  Atletika – Žalec april 2024 Metka Umek, učitelji  
  Pohod maj 2024 Sašo Kač, učitelji  
  Plezanje, namizni tenis, streljanje junij 2024 Metka Umek, učitelji trenerji
 
9. Dan športa – tek okoli Vrbenskega jezera september 2023 Kač, razredniki  
 

Zimski športni dan

(pohod, drsanje, smučanje)

januar 2024 Sašo Kač, učitelji

Zimski športni dan

(pohod, drsanje, smučanje)

  Atletika – Žalec april 2024 Metka Umek, učitelji Atletika – Žalec
  Pohod maj 2024 Sašo Kač, učitelji Športni val
  Fitnes in aerobika – Žalec junij 2024 Metka Umek, učitelji trenerji, vstopnina

 

*aktivnost v sklopu programa »Preverjanje znanja plavanja v šestem razredu OŠ«, vstopnino na bazen delno sofinancira MIZŠ

Tehniški dnevi

Dejavnost:  TEHNIŠKI DNEVI

Šolsko leto: 2023/2024

Razred Vsebina Mesec Zadolžen za realizacijo Opis pričakovanih stroškov
6. Brihtna buča 2. 10. 2023 Vesna N. Ocvirk, razrednika 10 eur/učenca
6. Od ideje do izdelka november 2023 Karmen Hrastnik, razredniki (1. – 9. razreda) material
6.

ŠVN (CŠOD Cerkno)

Žičniške naprave, gonila in prenosi

19. 2. – 23.  2. 2024 Razrednika Podpisana pogodba
6.

ŠVN (CŠOD Cerkno)

Vzdrževanje smučarske opreme

19. 2. – 23.  2. 2024 Razrednika Podpisana pogodba
7. Brihtna buča 2. 10. 2023 Vesna N. Ocvirk, razrednika 10 eur/učenca
7. Od ideje do izdelka november 2023  Karmen Hrastnik, razredniki (1. – 9. razreda) material
7.

ŠVN (CŠOD Rak)

Orientacija v naravi

11. 12. – 15.  12. 2023 Razrednika Podpisana pogodba
7.

ŠVN (CŠOD Rak)

Oprema jamarja

11. 12. 2023 – 15. 12. 2023 Razrednika Podpisana pogodba
8. ŠC in MIC Velenje 3. 10. 2023 Vesna N. Ocvirk, razrednika Stroškovnik (prevoz)
8. Od ideje do izdelka

november 2023

 

 Karmen Hrastnik, razredniki (1. – 9. razreda) material
8.

ŠVN (Škorpijon)

Orientacija v naravi

27. 11. – 1.  12. 2023 Razrednika Podpisana pogodba
8.

ŠVN (Škorpijon)

Preživetje v naravi

27. 11. – 1.  12. 2023 Razrednika Podpisana pogodba
9. ŠC Celje 24. 10. 2023 Biljana Milanković, razrednika stroškovnik (prevoz)
9. Od ideje do izdelka november 2023 Karmen Hrastnik, razredniki (1. – 9. razreda) material
9. Recikliranje iz odpadne embalaže april 2024 Vesna Navodnik Ocvirk, razrednika material
9.

Geoss park Vače

 

maj 2024 razrednika stroškovnik

 

Ekskurzije

Zaključne ekskurzije so poučne narave. Učenci na terenu spoznavajo lepote in geografsko pestrost Slovenije, razvijajo ljubezen ter spoštovanje do slovenske naravne in kulturne dediščine in pripadnost slovenski državi. Stroške financirajo starši, na zmanjšanje zneska pa vplivajo še denarna sredstva,  ki jih posamezni oddelek prejme iz sredstev za ekskurzije od MIZŠ oz. sredstva iz drugih virov (sredstva od papirne akcije, morebitna donatorska sredstva).

Načrt dela

Cilj Aktivnost Nosilec Čas izvedbe Načini spremljanja Sodelujoči Evalvacija

Razvijanje pozitivnih čustev do domovine, občutka pripadnosti svojemu narodu in državi ter ljubezni do njene naravne in kulturne dediščine.

Pridobivanje novih znanj na terenu, zbiranje gradiva in uporaba znanj na različnih področjih, medpredmetno povezovanje ter učenje vodenja skupine in vaja v javnem nastopanju.

povezava teoretičnega znanja s praktičnimi primeri

 

učitelji

učenci

šol. leto

 

 

predstavitve

pisanje poročil

 

 

učenci 1. – 9.

zapisani vtisi

plakati

anketa

debata v razredu

 

Relacije zaključnih ekskurzij  – POŠ, OŠ

Razred Kraj Mesec Zadolženi

1. razred

POŠ Liboje 1. in 2. razred

Živalski vrt Ljubljana maj razrednik, spremljevalci

2. razred

POŠ Liboje 3. in 4. razred

Rogatec maj razrednik, spremljevalci
3. in 4. razred Logarska dolina maj razrednik, spremljevalci

5. razred

POŠ Liboje 5. razred

Pokrajinski muzej Celje, Celjski grad, jama Pekel, Rimska nekropola maj razrednik, spremljevalci
6. razred Ptuj maj razrednik, učitelj GEO/ZGO/SLJ, spremljevalci
7. razred Dolenjska (po sledeh Jurčiča, Trubarja, Levstika) maj razrednik, učitelj GEO/ZGO/SLJ, spremljevalci
8. razred Gorenjska (Vrba) maj razrednik, učitelj GEO/ZGO/SLJ, spremljevalci
9. razred Geoss park Vače maj razrednik, učitelj ,TD, spremljevalci

 

Dostopnost