Izbirni predmeti

V 7., 8. in 9. razredu izvajamo poleg obveznih predmetov tudi pouk izbirnih predmetov družboslovno-humanističnega in naravoslovno-tehniškega sklopa. Učenčeva obveznost je dve uri tedensko, s privoljenjem staršev pa tri ure tedensko. Učenec je lahko oproščen obiskovanja izbirnih predmetov, če obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom.

Glede na čas trajanja so izbirni predmeti eno- oziroma triletni. Potekajo eno uro na teden, razen tujega jezika, ki se izvaja dve uri tedensko. V primeru, da je delo pri predmetu pretežno praktične narave, učitelj predlaga izvajanje v sklopih po več ur skupaj in o tem seznani starše. Starši krijejo določene stroške izvedbe (material, živila, prevoz). Izbirni predmeti se ocenjujejo s številčnimi ocenami. Postopek izbire predmetov vodi Andreja Konovšek.

  1. razred
PREDMET UČITELJ VRSTA STROŠKA
Ples Metka Umek
Sodobna priprava hrane Martina Petelinek živila
Obdelava gradiv – umetne mase Ana Rudnik Pavlica material
Nemščina 1 Saša Silovšek
Filmska vzgoja – kaj je film Polona Čmer

 

  1. razred
PREDMET UČITELJ VRSTA STROŠKA
Likovno snovanje 2 Breda Bračko material
Sodobna priprava hrane Martina Petelinek živila
Obdelava gradiv – umetne mase Ana Rudnik Pavlica material
Televizija Polona Čmer prevoz do ustanove
Nemščina 2 Valentina Uplaznik Tičič
Ples Metka Umek
Poskusi v kemiji Vesna Navodnik Ocvirk
Čebelarstvo Matjaž Mavhar

 

  1. razred
PREDMET UČITELJ VRSTA STROŠKA
Filmska vzgoja – umetnost in družba Polona Čmer
Izbrani šport − košarka Sašo Kač
Načini prehranjevanja Martina Petelinek živila
Obdelava gradiv – umetne mase Ana Rudnik Pavlica material
Likovno snovanje 3 Breda Bračko material

 

Dostopnost