Učbeniški sklad

Učbenike si lahko učenci izposodijo iz šolskega učbeniškega sklada. V kolikor si kdo ne želi izposoditi učbenikov iz učbeniškega sklada, izpolni odjavnico, ki je objavljena na spletni strani šole (zavihek knjižnica), in jo prinese ali pošlje knjižničarki do konca tekočega šolskega leta. Učbenike si bodo učenci izposodili v prvih dneh novega šolskega leta. Učenci 1., 2. in 3. razreda bodo brezplačen komplet učnih gradiv prejeli v prvem tednu.

Ob koncu šolskega leta morajo učenci vrniti komplet izposojenih učbenikov v šolsko knjižnico. Če bo kakšen učbenik uničen ali izgubljen, boste morali starši (ali zakoniti skrbniki) poravnati odškodnino (po položnici) ali kupiti novega . Učencem je potrebno privzgojiti odgovornost do skrbnega ravnanja z izposojenimi učbeniki, zato vas že sedaj prosimo, da jih na začetku šolskega leta z otroki skrbno ovijete, saj se uporabljajo več let.

Nakup delovnih zvezkov in potrebščin je prepuščen vaši izbiri. Cene delovnih zvezkov so okvirne, saj različne založbe oz. knjigarne nudijo različne ugodnosti. Seznam delovnih zvezkov in potrebščin za vsak razred (in POŠ) posebej je objavljen na spletni strani šole desno – šolske potrebščine 2021/22.

Skupno nabavno ceno gradiv (DZ) je potrdil Svet staršev, ki je potekal 11. 5. 2021.

Za dodatne informacije sem vam na voljo: polona.jelen@os-grize.si

ODJAVNICA od gradiv iz učbeniškega sklada

Dostopnost