Pravila za vozače

PRAVILA ZA UČENCE, KI SE VOZIJO S POGODBENIM AVTOBUSOM

Da bo čakanje na postajališčih šolskega avtobusa in vožnja z avtobusom čim bolj varna, morajo učenci vozači upoštevati naslednja navodila:

ČAKANJE NA POSTAJALIŠČIH

 • Na avtobusno postajališče pridete vsaj 5 minut pred prihodom avtobusa.
 • Ko pripelje avtobus brez prerivanja počakate, da se avtobus ustavi, da voznik odpre vrata in omogoči vstop.
 • Paziti morate, da vam vrata avtobusa ne bi priprla ohlapnih oblačil, naramnic, šolskih torbic ipd.
 • Na postajališčih morate po izstopanju iz avtobusa počakati, da avtobus odpelje in šele nato nadaljujete svojo pot.

OBNAŠANJE NA AVTOBUSU

 • Upoštevate Pravila šolskega reda OŠ Griže in voznikova navodila.
 • Pri vstopu v avtobus pokažete elektronsko vozovnico vozniku, če to zahteva.
 • Prav tako pokažete elektronsko vozovnico na zahtevo prometnega kontrolorja.
 • Vozovnica je neveljavna, če jo uporablja druga oseba kot je navedena na vozovnici, oz. če se uporablja v dneh, ko ni šolskega pouka.
 • Če vozovnico izgubite ali je bila ukradena, o tem obvestite tajništvo šole.
 • Med vožnjo ste na sedežu, na katerem je vgrajen varnostni pas, vedno pripeti.
 • Med vožnjo ne motite voznika.
 • Na avtobusu ne kričite, se ne prerivate in se ne sprehajate.
 • Nezasedene sedeže ne zadržujete zase in na njih ne odlagate šolske torbe.
 • Med vožnjo ne uživate hrane in pijače.
 • Skrbite za čistočo na avtobusu.
 • Strošek namerno povzročene škode na sedežih ali drugih delih avtobusa bremeni starše oz. skrbnike učenca, ki je škodo povzročil.

Učencem, ki ne bodo upoštevali pravil čakanja na avtobus in obnašanja na avtobusu lahko prevoznik, v soglasju z vodstvom  šole, za določen čas prepove vožnjo s šolskim avtobusom zaradi varnosti ostalih učencev.

S pravili so seznanjeni vsi učenci, ki se v šolo vozijo z avtobusom, prav tako se s pravili seznani tudi starše oz. skrbnike.

Prav tako upoštevate aktualna priporočila glede higienskih ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki jih najdete na povezavi:

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/os_organizirani_prevozi_final.pdf

 

 

Dostopnost