Pravila za vozače

Prometno in turistično podjetje IZLETNIK CELJE d.d., 3000 Celje, Aškerčeva ulica 20

Tel; 00386 (0)3 42-53-431, Fax;00386 (0)3 54-84-980, http://www.izletnik.si, izletnik@izletnik.si

 

PRAVILA ZA UČENCE, KI SE VOZIJO Z AVTOBUSOM

Da bo čakanje na postajališčih šolskega avtobusa in vožnja z avtobusom čim bolj varna, moramo upoštevati naslednja navodila:

ČAKANJE NA POSTAJALIŠČIH

 • Na avtobusno postajališče pridete vsaj 5 minut pred prihodom avtobusa.
 • Ko pripelje avtobus učenci brez prerivanja počakajo, da se avtobus ustavi, da       voznik odpre vrata in omogoči vstop.
 • Paziti morate, da vam vrata avtobusa ne bi priprla ohlapnih oblačil, naramnic, šolskih torbic ipd.
 • Na postajališčih morate po izstopanju iz avtobusa počakati, da avtobus odpelje in šele nato nadaljujete svojo pot.

OBNAŠANJE NA AVTOBUSU

 • Upoštevamo voznikova navodila.
 • Pri vstopu v avtobus smo dolžni letno avtobusno vozovnico pokazati vozniku, če imamo elektronsko vozovnico  jo približamo aparatu za odčitavanje vozovnic.
 • Prav tako smo dolžni pokazati letno vozovnico na zahtevo prometnega kontrolorja.
 • Vozovnica je neveljavna, če jo uporablja druga oseba kot je navedena na vozovnici, oz. če se uporablja v dneh, ko ni šolskega pouka.
 • Če vozovnico izgubite ali je bila ukradena, se o tem takoj obvestiti tajništvo šole.
 • Med vožnjo smo  na sedežu, na katerem je vgrajen varnostni pas, vedno pripeti.
 • Med vožnjo ne motimo voznika.
 • Na avtobusu ne kričimo, se ne prerivamo in se ne sprehajamo.
 • Nezasedene sedeže ne zadržujemo zase in na njih ne odlagamo šolske torbe.
 • Med vožnjo ne uživamo hrane in pijače.
 • Skrbimo za čistočo in ne odmetavamo odpadkov pod sedeže.
 • Strošek namerno povzročene škode na sedežih ali drugih delih avtobusa bremeni starše oz. skrbnike učenca, ki je škodo povzročil.

Učencem, ki ne bodo upoštevali pravil čakanja na avtobus in obnašanja na avtobusu lahko prevoznik, v soglasju z vodstvom  šole, za določen čas prepove vožnjo s šolskim avtobusom zaradi varnosti ostalih učencev.

S pravili je potrebno seznaniti  vse učence, ki se v šolo vozijo z avtobusom, prav tako tudi njihove starše oz. skrbnike.

 

Celje, 29.07. 2014

Izletnik Celje,

Prometna operativa