Odjava prehrane

V primeruvnaprej predvidene odsotnosti učenca od pouka, starši prehrano zanj odjavite en dan prej. V kolikor so razlogi za odsotnost vnaprej nepredvidljivi, odjavite prehrano prvi dan odsotnosti.

Prehrano odjavljate na:

  • elektronski naslov: kuhinja.osgrize@gmail.com ali na telefonsko številko 03 620 92 40 do 8.00,
  • za učence POŠ Liboje pa na številko 03 714 03 30 do 8.00.

Če tega ne storite, ste plačnik storitev povezanih s prehrano tudi v času odsotnosti učenca. Nepravočasna odjava subvencioniranih obrokov hrane pomeni plačilo polne cene teh obrokov.

Vodja šolske prehrane: Amela Osmić

Ravnateljica: Marija Pavčnik

Dostopnost