Dediščina v rokah mladih

DEDIŠČINA V ROKAH  MLADIH – MLADI POSVOJIJO SPOMENIK

LIPOVEC (Tilia cordata)

Posvojeni spomenik OŠ Griže je lipovec (Tilia cordata). Drevo stoji sredi vasi, ob vodnjaku, ter ob cesti, po kateri so nekoč prevažali premog.  Svoje korenine razpreda pod zemljo na vrhu klanca, kjer so se nekoč ustavljali vozniki s konji, da so ga oskrbeli z vodo. K vodnjaku pod lipo so hodile ženske po vodo in tu klepetale. Vaški fantje so se zbirali pod lipo in prepevali ljudske pesmi. Glavni namen prepevanja je bil, da so petju prisluhnila tudi vaška dekleta. Primerilo se je, da so kdaj koga tudi premikastili, zato so si fantje s sabo prinesli kdaj tudi kakšno palico. Naša lipa je bila posajena na silvestrovo 1899, ko je eden izmed pevcev, g. Veligošek, pri odhodu pozabil palico iz lipovine, ki jo je globoko potisnil v zemljo. Ta lipova palica je pognala korenine, iz katerih je zrasla lipa današnjih razsežnosti. Vodnjak ob drevesu, ki je danes obnovljen, je imel tudi betonsko korito za napajanje živine. Ob gradnji griške cerkve je bil od vodnjaka do gradbišča sedanje cerkve za potrebe pri gradnji speljan žleb, zbit iz desk. Ta vodnjak je bil prvi zgrajeni vodnjak v Grižah, njegov izvir pa je tako močan, da je nivo gladine vode pol metra pod asfaltno prevleko. Prav ta nivo vode je omogočil večjo vlažnost zemlje, v kateri je lipa pognala korenine.

»In tako še danes stoji in se viharjev ne boji«, je zapisala v svojih verzih namenjenim omenjenemu drevesu, Marija Vozlič Ostereuch.

Martina Petelinek

Dostopnost