Neobvezni izbirni predmeti

V skladu s spremembami Zakona o osnovni šoli bomo v šolskem letu 2020/2021 izvajali pouk neobveznih izbirnih predmetov za učence 4., 5. in 6. razreda. Glede na veljavne normative bomo v POŠ Liboje izvajali predmet računalništvo, v OŠ Griže pa predmete šport, nemščina in računalništvo. Učenci, ki so se odločili za obiskovanje neobveznega izbirnega predmeta, ga morajo obiskovati do konca šolskega leta in bodo pri tem predmetu tudi ocenjeni.

V šolskem letu 2020/21 izvajamo NIP TJA1 (z opisnim ocenjevanjem) v 1. razredu OŠ v dveh skupinah in v 1. razredu POŠ v eni skupini (kombinacija pri poučevanju s TJA v 2. razredu).

 

 

 

Dostopnost