Vabilo na roditeljski sestanek in govorilne ure

V torek, 24. oktobra 2017, bomo za starše učencev POŠ Liboje in OŠ Griže, izvedli:

  • predavanje o preprečevanju in odpravljanju ušivosti

Čas: 16.00

Prostor: jedilnica ali telovadnica OŠ Griže (odvisno od števila prijavljenih)

Predavala bo Daliborka Novakovič, dipl. med. sestra, koordinatorica in izvajalka zdravstvene vzgoje ZD Žalec.

Prosimo vas, da se sestanka zanesljivo udeležite vsi starši učencev od 1. do 5. razreda, kjer je ta problematika najbolj aktualna. Prav tako pa ste na predavanje vabljeni ostali starši.  

  • informiranje s področja poklicnega usmerjanja

Čas: 16.40

Prostor: učilnica N22

Informacije bosta posredovali šolski svetovalni delavki Biljana Milankovič (OŠ Griže) in Mateja Zorko (Šolski center Celje). Srečanje je namenjeno staršem devetošolcev.

Govorilne ure bodo potekale od 16.30 do 18.00. Razpored učilnic bo objavljen na dan dogodka.

 

Marija Pavčnik, ravnateljica

Dostopnost