MESEC ŠOLSKIH KNJIŽNIC

Praznovanje mednarodnega meseca šolskih knjižnic opozarja na široko paleto dejavnosti, s katerimi knjižnice učence in starše opremljajo za življenje.

Letošnje geslo se glasi: ZAKAJ IMAM RAD/A ŠOLSKO KNJIŽNICO

Geslo opozarja na pomen šolskih knjižnic in opozarja na povezovalni pomen. Šolske knjižnice so nujno potrebne pri razvoju medosebnih kompetenc, spodbujanju k strpnosti s sprejemanjem drugačnosti in pri razvoju posameznikovega kritičnega mišljenja, šolski knjižničarji so pomemben člen med učencem, učitelji in starši s sodelovanjem pri medpredmetnem poučevanju, razvijanju učnih strategij, razvijanju različnih vrst pismenosti, razvijanju kritičnega mišljenja in ostalih kompetenc, ki so potrebne za delovanje v današnji družbi. Spodbudimo razmišljanje o široki paleti dejavnosti, s katerimi knjižnice učence in starše opremljajo za življenje.

Dejavnosti naše knjižnice v mesecu oktobru:

  • V okviru Nacionalnega meseca skupnega branja (NMSB’18) organiziramo deset minutno branje, tudi v povezavi s projektom NA-MA POTI.
  • V avli šole prve triade in na POŠ Liboje je postavljena hiška kot menjalnica knjig, ki jih doma učenci ne potrebujete več. Ob menjalnici knjig je tudi kotiček za takojšnje branje. Ravno tako je menjalnica knjig za učitelje v zbornici šole.
  • Pripravili bomo čajanko za učitelje – pogovor o prebranih knjigah. Prvi petek zjutraj, ko ne bo kolegija. Priključili se bomo akciji MSK Žalec Savinjčani beremo.
  • Pričeli bomo s projektom Medgeneracijsko branje. 24. 10. 2018 bomo imeli prvo srečanje, kjer bomo obeležili Cankarjevo leto.
  • Pripravili bomo čajanko za učence od 6. do 9. razreda – pogovor o prebranih knjigah, ki bo 3. 10. 2018 ob 7.30 uri.
  • Sedmošolci bodo izvedli projekt Rastem s knjigo. 25. 10. 2018 bodo obiskali MSK Žalec in prejeli knjigo Avtobus ob treh.
  • Dejavnosti bodo objavljene na spletni strani šole.
  • Tretješolci bodo, ob Tednu otroka, obiskali Rudarski muzej v Grižah, 3. 10. 2018.
  • Učenci prve triade bodo pričeli z Bralnim zakladom.

Želim vam lep mesec – in naj bo s knjigo!

Breda Veber, knjižničarka

 

Dostopnost