Zaključna prireditev MLADI RAZISKOVALEC

V torek, 02. 04. 2019, je na I. OŠ Žalec potekala zaključna prireditev »Mladi raziskovalec 2019«.

V šolskem letu 2018/19 so učenci osnovnih šol občine Žalec raziskovali različna področja:

  • Varna in zdrava hrana
  • Vrednote v naši družbi
  • Jezik naš vsakdanji
  • Športno živim, zdravje krepim
  • Turistični izzivi v Občini Žalec
  • Kako lahko prispevam k čistemu okolju
  • Mladi inovatorji

Tudi naši učenci so sodelovali na natečaju in izdelali šest odličnih raziskovalnih nalog.

Učenci 1. in 2. razreda POŠ Liboje ter učenci podaljšanega bivanja so pod mentorstvom Vlaste Polenik in Suzane Zagorec izdelali raziskovalno nalogo z naslovom ŠPORTNO ŽIVIM, SI ZDRAVJE KREPIM.

Urban Hauptman, Tara Sedminek, Tilen Hauptman, Jan Krašovc, Jože Luka Drev, Darja Vidaček in Živa Palir so pod mentorstvom Matjaža Mavharja z raziskovalno nalogo ČEBELARSKA UČNA POT V OKOLICI OŠ GRIŽE izdelali čebelarsko učno pot.

Učenci 8. razreda so raziskovali medkulturne vsebine pri tujem jeziku. Mentorica raziskovalne naloge MEDKULTURNE VSEBINE PRI TUJEM JEZIKU je bila Valentina Uplaznik Tičić.

Tjaša Tepić, Ana Goršek in Nija Hedl so pod mentorstvom Ane Cencelj raziskovale negativen vpliv plastičnih slamic in druge plastike na okolje in iskale alternativne oblike slamic. Izdelale so raziskovalno nalogo z naslovom “PLASTIČNE SLAMICE? NE, HVALA!”.

Tudi učenki Špela Potočnik in Živa Zorko sta raziskovali onesnaževanje okolja s plastiko. Pod mentorstvom Karmen Hrastnik in Tamare Potočnik sta napisali raziskovalno nalogo z naslovom ZERO WASTE PLASTIČNE VREČKE.

Učenci 9. razreda Žiga Gojznikar, Nejc Jurhar in Miha Orehovec pa so pod mentorstvom Sašo Kača v raziskovalni nalogi VPLIV ŠOLSKEGA ŠPORTA NA ŠPORTNO AKTIVNOST OTROK raziskovali, kako šolske športne aktivnosti vplivajo na aktivnost učencev.

Iskrene čestitke vsem raziskovalcem in mentorjem.

Dostopnost