Nujno obvestilo Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ)

Zaradi izrazitega porasta okužb s SARS-CoV-2 se je obdobje od prejema seznama visokorizičnih kontaktov,  ki ga pripravijo šole, do napotitve v karanteno na domu podaljšal na nekaj dni. V soboto, 15. 1. 2022, je zamik znašal že 2 dneva, se bo pa po vsej verjetnosti še podaljševal. Prejeti seznami visokorizičnih kontaktov so obravnavani po vrsti glede na čas prejema.

Vrtci in šole še nadalje ravnajo skladno z navodili (pričetek izobraževanja na daljavo ob potrjeni okužbi v oddelku). Starši oz. zakoniti zastopniki bodo za svoje otroke napotitev v karanteno na domu s strani NIJZ prejeli nekaj dni po pričetku izobraževanja na daljavo. Pridobitev Izjave o seznanitvi z napotitvijo v karanteno na domu (eUprava) je možna tudi za nazaj, zato ta časovni zamik ne predstavlja ovire pri pridobivanju uradnega dokumenta, iz katerega izhajajo pravice.

Nacionalni inštitut za javno zdravje

 

Dostopnost