VRAČANJE UČBENIKOV IZ UČBENIŠKEGA SKLADA

V knjižnico vstopate v dogovorjenem času, po 3 učenci naenkrat. Po vas pride knjižničarka ali učenec. Odložite gradivo na določeno mesto v knjižnici.
Učbenike iz US vrnete v KOMPLETU (vse naenkrat)!

Bodite pozorni, da so odviti, odstranjeni listki, pobrišite ali poradirajte, če je kaj napisano.

V primeru izgubljenega gradiva, ste dolžni kupiti novega. V primeru poškodovanega gradiva, se staršem zaračuna znesek, skladno s Pravilnikom o učbeniškem skladu (UL RS 12/20) – plačilo po položnici.

 

Razpored:

  • 9. razred – ČETRTEK, 9. 6. 2022 (1. in 2. šol. ura)
  • 2. – 3.razred (berila) – TOREK, 14. 6. 2022  (od 3. šol. ure dalje) – prinese razrednik
  • 4. – 6. razred – SREDA, 15. 6. 2022 (od 1. šolske ure dalje)
  • 7. – 8. razred – ČETRTEK, 16. 6. 2022 (od 1. šolske ure dalje)
  • POŠ Liboje – PETEK, 17. 6. 2022 (1. in 2. šol. ura)

Hkrati vrnete v knjižnico tudi vse knjige, ki jih imate še doma.

 

 

Dostopnost