Naravoslovni dan za osmošolce in devetošolce

V sredo, 28. 9. 2022, je potekal naravoslovni dan za osmošolce in devetošolce. Učenci so spoznavali učilnico na prostem v Bioparku, kjer so izvajali kemijske poskuse, tehniško delavnico in sprostitvene tehnike. Delavnice so z učenci izvajali učitelji OŠ Griže. Obiskali so tudi Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Slovenije ter Hmeljarski inštitut v Žalcu. V muzeju so učenci spoznali osnovne podatke o hmelju in razvoju hmeljarstva v Savinjski dolini ter različne običaje, prehrano, številne hmeljarske izdelke ter orodja pri obdelavi hmelja. V inštitutu pa so si ogledali prostore proizvodnje piva in spoznali biokemijske procese pri varjenju piva.

Vodji naravoslovnega dne,

Vesna Navodnik Ocvirk in Valerija Pustoslemšek Farčnik

Dostopnost