Za zdravo delam z glavo

Vodja projekta: Sašo Kač

Člani tima: Saša Silovšek, Monika Pinter, Metka Umek, Ana Rudnik Pavlica in Marko Šavc


KRATKA PREDSTAVITEV

Projekt poteka v obliki  športno naravnanih neformalnih srečanj, preko katerih se izven šolskega okoliša povezujejo otroci, starši in učitelji.

CILJI PROJEKTA

  • kakovostno preživljanje prostega časa
  • ozaveščanje za kvaliteten način življenja
  • učenje strpnosti
  • vključevanje šole v kraj
  • neformalna druženja

OBLIKE EVALVACIJE PROJEKTA

  • odzivi staršev, otrok, krajanov, učiteljev
  • udeležba
  • anketa
  • analiza posameznih projektov
Dostopnost