Razpis UNESCO projekta

Evropski dan jezikov od leta 2001 obeležujemo 26. septembra. Dan je namenjen osveščanju o bogati kulturni in jezikovni raznolikosti v Evropi ter spodbujanju učenja jezikov in medkulturnega razumevanja.

Evropska unija ima 27 držav članic in 24 uradnih jezikov, med katerimi je od leta 2004 tudi slovenščina. Poleg tega se v EU govori več kot 60 regionalnih in manjšinskih jezikov, jeziki priseljencev pa še dodatno prispevajo k večjezični podobi Evrope. Več kot polovica držav sveta ima natančno opredeljeno, kateri je njihov uradni jezik ali jeziki v primeru, da jih je več. Tako bomo v projektu Pletemo niti mreže z multikulti jezikanjem preučevali poleg jezika tudi države, kjer je posamezen jezik uradni.

Oddelčne skupnosti si bodo na naši šoli po svojih merilih izbrale državo, ki jo bodo raziskovale skozi različna področja: geografsko, jezikovno, politično, kulturno.

Podobna naloga čaka tudi vas sodelujoče ustanove, kjer si želimo, da na svoj način predstavite izbrano državo/države sveta ali pa predstavite multikulturnost na vaši šoli/vrtcu.

K sodelovanju vabimo Unescove vrtce, osnovne in srednje šole ter vzgojno-izobraževalne ustanove Spodnje Savinjske doline.

Pošljite nam kratek prispevek (plakat, fotografije, video, avdio, powerpoint predstavitev, likovne in druge izdelke …), ki ga bomo vključili v skupni video kolaž, ki bo na voljo vsem udeleženim.

Vaše sodelovanje prosim potrdite na sledeči povezavi:

https://forms.gle/5nACE7b7ZQBUDgms8

Vaše prispevke bomo sprejemali do petka, 1. 10. 2021 na elektronski naslov koordinatorice projekta: sabina.jevsenak@gmail.com

ali na naslov šole: OŠ Griže, Griže 1A, 3302 Griže, s pripisom za projekt: Pletemo niti mreže z multikulti jezikanjem.

 

Pri pošiljanju večjih datotek uporabite WeTransfer (wetransfer.com).

Oddajte tudi soglasje za objavo prispevkov in poročilo k projektu.

Unescov projekt Pletemo niti mreže z multikulti jezikanjem bomo na OŠ Griže izvedli v četrtek, 7. 10. 2021.

Ustvarjalno odkrivanje jezikovne in kulturne raznolikosti vam želimo!

 

SOGLASJE ZA OBJAVO PRISPEVKOV

POROČILO ZA SODELUJOČE VRTCE, OSNOVNE IN SREDNJE ŠOLE

 

 

Sabina Jevšenak, vodja projekta                                                   Marija Pavčnik, ravnateljica

Martina Petelinek, vodja Unesca na šoli

 

Dostopnost