Opis projekta

4. UNESCOV MEDNARODNI PROJEKT

PLETEMO NITI MREŽE Z GLASBO

V torek, 14. 10. 2014, se bomo na OŠ Griže družili z Unescovimi šolami Slovenije, šolami Spodnje Savinjske doline in gostujočimi šolami iz tujine: Grčije, Italije, Romunije, Turčije in Španije v okviru 4. Unescovega mednarodnega projekta Pletemo niti mreže z glasbo.

Pestra kulturna raznolikost gostov iz tujine in učencev Unescovih šol Slovenije narekuje izbor univerzalnega jezika za sporazumevanje – glasbo.

Skupno druženje bomo začeli z uvodno prireditvijo v telovadnici šole. Sledilo bo delo v delavnicah, v katerih se bodo udeleženci učili petja slovenskih pesmi in pesmi gostujočih držav. V delavnicah bodo spoznavali kulturo, jezik, ples ter zanimivosti države od koder pesem izhaja.

Po kosilu bodo sledile sprostitvene delavnice: športne na zunanjih površinah šole, ustvarjalne pa znotraj šole.

V zaključni prireditvi bodo udeleženci predstavili delček znanj, ki so ga pridobili v delavnicah. Druženje bomo popestrili z glasbenimi gosti.

Glasba bo ta dan naša spremljevalka, prepustimo se ji!

 

Vodja Unesca na šoli:

Martina Petelinek

Dostopnost