Koledar NPZ

Koledar Nacionalnega preverjanja znanja v OŠ.

Mesec Datum – dan Dejavnost
September 1. 9. – sreda Objava sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerega se bo na posamezni osnovni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda z nacionalnim preverjanjem znanja
November 30. 11. – torek Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 6. in 9. razreda, ki bodo opravljali NPZ

 

 

 

Maj

4. 5. – sreda NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred
6. 5. – petek NPZ iz matematike za 6. in 9. razred
10. 5. – torek NPZ iz tretjega predmeta za 9. Razred (Angleščina) NPZ iz tujega jezika za 6. razred
31. 5. – torek

RIC posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki učencev pri NPZ v   9. razredu Seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 9. razredu

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junij

1. 6. – sreda Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 9. razredu Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC
2. 6. – četrtek Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 9. razredu Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC
7. 6. – torek

RIC posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki učencev pri NPZ v 6. razredu

Seznanitev učencev z dosežki v 6. razredu Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 6. razredu Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC

8. 6. – sreda Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 6. razredu Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC
9. 6. – četrtek Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 6. razredu Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC
10. 6. – petek RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (popoizvedbah) učencev v 9. razredu
15. 6. – sreda Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 9. razreda
16. 6. – četrtek

RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po

poizvedbah) učencev v 6. razredu

24. 6. – petek Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 6. razreda

 

Dostopnost