Koledar NPZ

Koledar Nacionalnega preverjanja znanja v OŠ.

Mesec Datum – dan Dejavnost
September 1. 9. – četrtek Objava sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerega se bo na posamezni osnovni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda z nacionalnim preverjanjem znanja
November 30. 11. – sreda Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 6. in 9. razreda, ki bodo opravljali NPZ

 

 

 

Maj

4. 5. – četrtek NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred
8. 5. – ponedeljek NPZ iz matematike za 6. in 9. razred
10. 5. – sreda NPZ iz tretjega predmeta za 9. Razred (Angleščina) NPZ iz tujega jezika za 6. razred
31. 5. – sreda

RIC posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki učencev pri NPZ v   9. razredu Seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 9. razredu

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junij

31. 5. – 2. 6.   Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 9. razredu Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC
2. 6. –  Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 9. razredu Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC
6. 6. – torek

RIC posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki učencev pri NPZ v 6. razredu

Seznanitev učencev z dosežki v 6. razredu Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 6. razredu Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC

6. – 8. 6.  Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 6. razredu Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC
12. 6. – ponedeljek RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (popoizvedbah) učencev v 9. razredu
15. 6. – četrtek Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 9. razreda
16. 6. – petek

RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po

poizvedbah) učencev v 6. razredu

23. 6. – petek Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 6. razreda

 

Dostopnost