Koledar NPZ

Izvedba Nacionalnega preverjanja znanja (NPZ) v OŠ

3. september 2018 Objava sklepa ministra o izboru predmetov ter določitev tretjega predmeta pri NPZ za  9. razred na posamezni šoli
7. maj 2019 NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred
9. maj 2019 NPZ iz matematike za 6. in 9. razred
13. maj 2019 NPZ iz tretjega predmeta za 9. razred
13. maj 2019 NPZ iz tujega jezika za 6. razred
3. junij 2019 Seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu
3. junij – 5. junij 2019 Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ za 9. razred.
6. junij 2019 Seznanitev učencev z dosežki v 6. razredu
6. junij – 10. junij 2019 Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ za 6. razred.
14. junij 2019 Razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri NPZ za učence 9. razreda
24. junij 2019 Razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri NPZ za učence 6. razreda