Koledar NPZ

Koledar Nacionalnega preverjanja znanja v OŠ.

Leto Mesec Datum – dan Dejavnost
2023 SEPTEMBER 1. 9. – petek Objava sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerega se bo na posamezni osnovni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda z nacionalnim preverjanjem znanja
NOVEMBER 30. 11. – četrtek Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 6. in 9. razreda, ki bodo opravljali NPZ
2024

MAJ

 

7. 5. – torek NPZ iz slovenščine/italijanščine/madžarščine za 6. in 9. razred
9. 5. – četrtek NPZ iz matematike za 6. in 9. razred
13. 5. – ponedeljek

NPZ iz tretjega predmeta za 9. razred

NPZ iz tujega jezika za 6. razred

 

 

 

3. 6. – ponedeljek

RIC posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki učencev pri NPZ v 9. razredu

Seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 9. razredu

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC

 

 

JUNIJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 6. – torek

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 9. razredu

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC

5. 6. – sreda

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 9. razredu

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC

7. 6. – petek

RIC posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki učencev pri NPZ v 6. razredu

Seznanitev učencev z dosežki v 6. razredu

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 6. razredu

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC

10. 6. – ponedeljek

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 6. razredu

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC

11. 6. – torek

RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) učencev v 9. razredu

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 6. razredu

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC

14. 6. – petek Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 9. razreda
19. 6. – sreda RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) učencev v 6. razredu
24. 6. – ponedeljek Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 6. razreda

 

Dostopnost