Vpis v 1. razred

VPIS V 1. RAZRED OSNOVNE ŠOLE ZA ŠOLSKO LETO 2023/2024

Starši morajo v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let.

V mesecu februarju bomo vpisovali otroke rojene od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.

Vpis bo potekal:

  • 23. in 24. februarja 2023 v OŠ Griže,
  • 27. februarja 2023 pa v POŠ Liboje.

Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete na telefonsko številko (03) 620 92 44 (svet. del.) ali  (03) 620 92 40 (tajništvo),

e-pošta: biljana.milankovic@os-grize.si 

 

 

ŠOLSKI OKOLIŠ

Starši ste po zakonu obvezani vpisati otroka v svojem matičnem šolskem okolišu – na matični šoli OŠ Griže oziroma POŠ Liboje.

V drugo osnovno šolo lahko starši vpišejo otroka, če ta šola s tem soglaša.

V primeru, da starši želite otroka prepisati na drugo šolo (v drugem šolskem okolišu), a otrok spada v naš šolski okoliš:

* obvezno vpišite otroka pri nas,

* na izbrano šolo najkasneje v 14 dneh po izteku roka za vpis naslovite vlogo, v kateri navedite razloge za prešolanje.

Enak postopek velja za starše, ki želite otroka prepisati v našo šolo in ne živite v tem šolskem okolišu. O soglasju k prepisu se medsebojno dogovorita matična šola in šola, kamor želite vpisati otroka.

 

1. Matična osnovna šola Griže Griže, Migojnice, Pongrac (razen hišnih številk od 155 do 170/a), Zabukovica (razen hišnih številk od 138 do 160/a in hišne številke 169).
2. Podružnična osnovna šola Liboje

Brnica (razen hišnih številk 1, 1a, 1b, 2,3,4,5),

Kasaze (razen hišnih številk 1,1a,2,4, 5, 5a, 6, 6a, 7, 8, 8a, 8b, 8c, 9, 10, 11, 12, 12a, 13, 14, 66, 66a, 66b,  66c, 66d, 67, 68, 68a, 68b, 69, 69a, 69b, 69c, 69e, 70, 70a, 70b, 70c, 70d, 70e,    70f, 70g, 70h, 70i, 70j, 70k, 70l, 71, 71a, 72, 72a, 72b,73, 74, 74a, 75, 77, 77a, 76, 78, 79, 81, 84, 86, 87, 88, 88a, 89, 93, 93a,

Liboje, Pongrac (od hišne številke 155 do 170/a), Zabukovica (od hišne številke 138 do 160/a in hišne številke 169).

ODLOŽITEV ŠOLANJA

  • Odložitev je možna na predlog staršev, zdravstvene službe ali komisije za usmerjanje otrok s

    posebnimi potrebami (ZOŠ, 45. člen).

  • V primeru odloga otrok eno leto počaka doma ali v vrtcu, ponoven vpis ni potreben.

 

mag. Biljana Milanković, šolska svetovalna delavka


Priporočila za starše za pripravo otroka na vstop v šolo

Dostopnost