Tek po ulicah Žalca

V soboto, 20. 9. 2014, so se naši učenci in učenke v okviru izbirnih predmetov šport, dodatnega pouka šport in obiskovalci interesnih športnih dejavnosti na OŠ Griže, udeležili Teka po ulicah Žalca.
Dostopnost