KNJIŽNA UGANKA MESECA APRILA

KNJIŽNA UGANKA MESECA APRILA do 3. razred

V mesecu aprilu sta dva praznika knjige – 2. april in 23. april. Napiši kakšna praznika sta to!

2.aprila se tudi zaključi tekmovanje za bralno značko. Vsi, ki ste prebrali vsaj 4 knjige boste prejeli bralno priznanje. Zaščitni znak naše bralne značke pa je? Napiši ga!

Odgovora napiši na listek skupaj s svojim imenom, priimkom in razredom ter oddaj v Šolski knjižnici do 24. 04. 2015.


KNJIŽNA UGANKA MESECA APRILA od 4. razreda do 6. razred

Na Japonskem je zelo malo zemlje primerne za poljedelstvo, vendar na nje zelo intenzivno kmetujejo: Napiši njihovo najpomembnejšo poljščino!

Japonska mora nafto in večino surovin za proizvodnjo njenih znanih izdelkov uvoziti. Napiši vsaj tri znana japonska podjetja!

Odgovora napiši na listek skupaj s svojim imenom, priimkom in razredom ter oddaj v Šolski knjižnici do  24. 04. 2015.


KNJIŽNA UGANKA MESECA APRILA od 7. razreda do 9. razred

Otoška država v Tihem oceanu v vzhodni Aziji je JAPONSKA. Napišite kateri je njihov uradni jezik, kakšna je državna ureditev države in katero je njeno glavno mesto?

Japonsko sestavljajo štirje glavni otoki. Napiši njihova imena!

Odgovora napiši na listek skupaj s svojim imenom, priimkom in razredom ter oddaj v Šolski knjižnici do 24. 04. 2015.


Izžrebani reševalci  knjižne uganke meseca marca:

  1. Gaja Brence, 1.a
  2. Ema Oblak, 4.a
  3. Nina Ribar (8.b)
Dostopnost