Razvedrilna matematika – šolsko tekmovanje

V četrtek, 5. oktobra 2017 smo preizkušali moči iz razvedrilne matematike. Sodelovalo je 72 učencev od 4. do 9. razreda.

Cilji tekmovanja:

 • širjenje in poglabljanje znanja matematike,
 • utrjevanja algoritmičnega mišljenja, logičnega sklepanja, računskih spretnosti in prostorske predstavljivosti,
 • primerjanje znanja matematike med učenci,
 • popularizacija matematike,
 • odkrivanje za matematiko nadarjenih učencev,
 • spodbujanje druženja mladih iz različnih šol in okolij,
 • uvajanje mladih k samostojnemu raziskovalnemu delu in uporabi literature s področja matematike,
 • priprava učencev na sodelovanje v mednarodnih tekmovanjih in mednarodnih letnih šolah.

Najuspešnejši tekmovalci na šolskem tekmovanju prejmejo (v skladu s Pravilnikom) bronasto priznanje, na državnem tekmovanju
pa zlato ali srebrno priznanje.

Bronasta priznanja so prejeli:

 • 4. razred: Mai Zakelšek, Rene Hedl, Jan Jurhar, Jakob Zupančič, Marko Širca, Živa Palir
 • 5. razred: Tine Goršek, Hana Pinter, Jakob Feldin, Izza Trbežnik, Laura Ošlak
 • 6. razred: Luka Jurhar, Nika Švencbir, Pia Krušnik, Brin Vovk Petrovski, David Jelen, Maša Hacin, Jaka Kveder, Iza Teršek
 • 7. razred: Nija Hedl, Jaka Gačnik Zupanc, Ema Oblak, Lan Stokavnik
 • 8. razred: Leja Divjak, Žiga Gojznikar, Nejc Jurhar, Matija Goršek
 • 9. razred: Blaž Čerenak, Taja Dolinar, Nadja Ogris, Eva Krušnik

Državnega tekmovanja, 18. 11. 2017 v Dobjem pri Planini, se bodo udeležili: Luka Jurhar in Nika Švencbir iz 6.r., Nija Hedl iz 7. razreda, Leja DivjakŽiga GojznikarNejc Jurhar in Matija Goršek iz 8. r. ter Blaž Čerenak iz 9. r.

Čestitamo!

Dostopnost