Naravoslovni dan: Proučevanje tekočih voda doma

V četrtek, 18. 10. 2017, smo imeli naravoslovni dan na temo Artišnice. Učenci so bili razdeljeni v štiri skupine (geografsko, biološko, kemijsko in fizikalno). Najprej so potekale aktivnosti na terenu (meritve, jemanje vzorcev, skiciranje, orientacija…). Vsaka skupina je nato nadaljevala z delom v razredu, kjer so s pomočjo različnih virov analizirali dobljene rezultate meritev in pripravili poročilo o delu in ugotovitvah v skupini. Učenci so bili navdušeni nad izkustvenim učenjem na terenu.

Vodja ND: Karmen Hrastnik

Dostopnost