VEČER BRANJA

Na OŠ Griže smo v sredo, 25. 4. 2018, okviru projekta Bralna pismenost v poznih popoldanskih urah izvedli že četrti večer branja. Letošnje leto smo se v 1. triadi posvetili pisatelju Leopoldu Suhodolčanu ter prebirali njegove knjige (Nagajivih 7, Krojaček Hlaček, Z vami se igra krojaček Hlaček, Kam se je skril krojaček Hlaček). Učenci 4. in 5. razredov pa so prisluhnili pravljici Svetlane Makarovič Coprnica Zofka.

Po branju so učenci ustvarjali v delavnicah, kjer so  izdelovali iz gumbov. Nastala je igra tri v vrsto, slike nagajivih fantkov in krojačkov Hlačkov. Vse nastale izdelke so učenci odnesli domov. Učenci 4. in 5. razredov so dramatizirali, pisali in ustvarjali rime in pesmi. Ob 20.00 smo naše srečanje zaključili z izmenjavo knjig na šolskem hodniku, ki smo jo izvedli s pomočjo šolske knjižničarke. Svoje vtise so učenci zapisali na večji plakat na hodniku šole. Prijetno druženje smo zaključili ob piškotih in soku.

Vodja dejavnosti Monika Pinter

Dostopnost