Obvestilo staršem bodočega drugega razreda!

Za učence drugega razreda delovne zvezke plača Ministrstvo za šolstvo. Nabavi jih šola. Učenci jih prejmejo prvi dan pouka.

Dostopnost