VAJA EVAKUACIJE

V skladu z Zakonom o varstvu pred požarom morajo uporabniki požarno ogroženih objektov enkrat letno izvesti praktično usposabljanje za izvajanje evakuacije iz objekta ob požaru. Tako bomo v mesecu oktobru, mesecu požarne varnosti, na šoli v Grižah in na podružnični šoli Liboje izvedli evakuacijsko vajo. V Grižah bomo vajo  izvedli v sodelovanju s PGD Griže.

Kolektiv OŠ Griže in POŠ Liboje

Dostopnost