Vetrovnik AERODIUM

V četrtek, 7. 11. 2019 smo za učence 9 r. organizirali ND, v vetrovniku AERODIUM Logatec.

Program je bil zasnovan tako, da so učenci na zabaven način na praktičnih primerih iz vsakdanjega življenja spoznali zakonitosti aerodinamike oz. kako « premagati« silo gravitacije.

Spoznali so fizikalne zakonitosti pri gibanju teles, kako na gibanje vpliva oblika, masa, velikost telesa in agregatno stanje. Imeli vodeni ogled in predstavitev delovanja vetrovnika, izvedbo praktičnih poskusov in zaključni kviz (Kako »premagati« silo gravitacije?)

 

Vodja ND   Ivan Pišek

Dostopnost