Navodila ob koncu zimskih počitnic

Griže, 28.02.2020

 

KORONA VIRUS – UKREPI IN PRIPOROČILA

 

Pouk bo po počitnicah na šoli potekal kot običajno. O morebitnih spremembah vas bomo obveščali preko e-pošte in spletne strani Osnovne šole Griže. Prav tako spremljajte spremembe urnika za naslednji dan.

 

Po navodilih Ministrstva za šolstvo znanost in šport vas obveščamo, da zaenkrat posebnih omejitev pri izvajanju pouka pristojno ministrstvo ne predvideva.

 

Šola spremlja interni protokol ukrepov ob morebitnih virusnih okužbah zaposlenih in učencev na šoli. Načrtuje posodobitve in preventivne dejavnosti, ki so v skladu z navodili Ministrstva za izobraževanje znanost in šport.

 

Kolektiv OŠ Griže in POŠ Liboje prosi starše, da NE POŠILJAJO BOLNIH OTROK V ŠOLO. Otroci, ki imajo kakršnekoli bolezenske znake (bruhanje, diareja, povišana telesna temperatura …) MORAJO OSTATI DOMA.

 

V skladu z navodili MIZŠ in NIJZ priporočamo naslednje vsakodnevne preventivne ukrepe:

  • Izogibamo se tesnim stikom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive
  • Ne dotikamo se oči, nosu in
  • V primeru, da zbolimo, ostanemo doma.
  • Upoštevamo pravila higiene kašlja.
  • Redno si umivamo roke z milom in vodo.
  • V primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo namensko razkužilo za roke. Vsebnost alkohola v razkužilu za roke naj bo najmanj 60%. Razkužilo za roke je namenjeno samo zunanji uporabi. Sredstva za čiščenje/razkuževanje površin niso namenjena čiščenju/razkuževanju kože.
  • Glede na trenutno epidemiološko situacijo splošna uporaba zaščitnih mask ni potrebna.
  • V času povečanega pojavljanja okužb dihal se izogibamo zaprtih prostorov, v katerih se zadržuje veliko število ljudi. Poskrbimo za redno zračenje zaprtih prostorov.

 

Prosimo, da se tudi doma držite teh preventivnih ukrepov in se o njih pogovorite!

 

Še nekaj povezav za več informacij:

https://www.nijz.si/sl/koronavirus-za-splosno-javnost

https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019

https://www.kclj.si/dokumenti/000232-000333.pdf

 

 

Delovna koordinacijska skupina OŠ Griže

Dostopnost