UČBENIŠKI SKLAD in POTREBŠČINE ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021

Osnovna šola razpolaga z učbeniškim skladom. Učenci dobijo v začetku šolskega leta učbenike, katere potrebujejo pri posameznem predmetu za tekoče šolsko leto. Ob koncu šolskega leta mora učenec vrniti nepoškodovane učbenike. Če učenec vrne poškodovan ali uničen učbenik, se mora poravnati odškodnina po Pravilniku o učbeniškem skladu. Šola omogoča izposojo učbenikov od 1. do 9. razreda.

Vsi učenci OŠ Griže so uporabniki učbeniškega sklada OŠ Griže. Vsi učenci dobijo vse potrebne učbenike v šoli brezplačno! Stroške izposoje učbenikov krije MIZŠ. Učenci 1., 2. in 3. razreda dobijo v šoli brezplačno tudi učno gradivo oz. delovne zvezke.

Delovne zvezke in potrebščine kupite sami po seznamih objavljenih na šolski spletni strani (desni meni – ŠOLSKE POTREBŠČINE 2020/21). Za otroke 1., 2. in 3. razredov kupite le potrebščine.

Delovne zvezke od 4. do 9. razreda in potrebščine za vse razrede kupite starši sami!

Učbenike dobijo učenci prvi teden v septembru.

Želim vam brezskrbne počitnice!

Polona Jelen,

knjižničarka

Dostopnost