Obvestilo o pričetku I. faze izgradnje nogometnega igrišča v ŠC Žalec

Spoštovani!

Obveščamo vas, da se bo z dnem 12.10.2023 pričela I. Faza izgradnje nogometnega
igrišča z umetno travo. Ta del zajema prestavitev obstoječega igrišča za odbojko na mivki
na novo lokacijo in sicer ob balinišču pri otroškem igrišču v Športnem centru v Žalcu.
12.10.2023 se bo ogradilo gradbišče in sicer del otroškega igrišča. Na otroško igrišče do
konca I. faze (predvidoma do konca letošnjega leta 2023), ne bo mogoče več mogoče
dostopati skozi dosedanji vhod, ampak bo to mogoče skozi vrata na skrajnem
vzhodnem delu otroškega igrišča. Prav tako bo onemogočen dostop mimo obstoječega
igrišča za odbojko na mivki. Prosimo, da se otroškega igrišča ne uporablja znotraj
ograjenega prostora, ki je označeno kot gradbišče, zaradi zagotavljanje varnostni.


Zaključek 1. Faze izgradnje nogometnega igrišča z umetno travo v ŠC Žalec je predviden
v decembru 2023. V letu 2024 bo sledila izvedba II. Faze.

OBČINA ŽALEC

 

Dostopnost