Pletemo niti mreže s srcem in z glavo 2023/24

Unescovi projekti imajo na griški šoli tradicijo, dolgo že 25 let. V vseh teh letih so druženja učencev in zaposlenih naše šole in sodelujočih šol, staršev ter zunanjih sodelavcev omogočala bogastvo izkušenj, novih znanj, učenje strpnega sodelovanja ter vrstniškega in medgeneracijskega komuniciranja. Zavedamo se, da kakovost vzgojno-izobraževalnega dela temelji na učinkoviti medsebojni komunikaciji, varni in spodbudni klimi. Pedagoški in strokovni delavci se trudimo, da smo motivirani in pripravljeni odpirata vrata drug drugemu in navzven. Želimo si, da se svet naše skupnosti širi zaradi izkušenj, ki naše učence učijo za življenje.
Marija Pavčnik, ravnateljica OŠ Griže

“(Pre)veliko težav nas obkroža v današnjem času. Ker želimo našo mlado generacijo zaščititi pred vsemi negativnimi vplivi družbe in jih vzgajati v samostojne mlade ljudi s svojimi pogledi na svet, smo naš 13. Unesco projekt usmerili v razmišljanje o šoli kot o prostoru, kjer vladata strpnost in nenasilje. Zato smo skozi celo šolsko leto pletli niti mreže s srcem in z glavo. Mesečno smo se dotaknili tem o miru, solidarnosti, strpnosti, prostovoljstvu, dobrodelnosti, prijateljstvu in sobivanju. Vsak učenec na šoli je razmišljal o dani mesečni temi. O strpnosti in nenasilju so razmišljale tudi šole, ki so sodelovale v našem projektu in tako prispevale k lepšemu mozaiku razmišljanj in idej. Vse nastalo smo zbrali v zborniku, ki je pred vami. Želim si, da bi vsi ti zapisi bili čim večkrat uporabljeni v šolskem prostoru in v pomoč vsem učiteljem pri našem pomembnem poslanstvu – vzgoji otrok v dobre ljudi.”
Mateja Hleb, šolska koordinatorica članice Unescu pridruženih šol

“Prijaznost, pomoč, pohvala, prosti čas, druženje, ljubezen, prijateljstvo, zaupanje, odkritost, empatija, čut, dobrosrčnost, poslušnost, potrpežljivost, enakopravnost, vljudnost, nediskriminacija, sprejemanje, sočustvovanje, razumevanje, moč, vztrajnost, sposobnost, odzivnost, drugačnost, mir, objem, toleranca, vživljanje, stiska, sodelovanje, narava, svoboda, tišina, zaupanje, radodarnost, sočutje, spoštovanje, sprejemanje, drugačni, različnost, moč, požrtvovalnost, povezovalnost, sporazumevanje, pozitivizem, pozitiva … Vse navedene besede in še mnoge druge so tekom letošnjega šolskega leta nanizali učenci OŠ Griže in POŠ Liboje na razrednih urah v okviru UNESCO projekta Pletemo niti mreže s srcem in z glavo. Skozi celotno šolsko leto smo izvajali razredne ure na teme, ki smo si jih zastavili v okviru UNESCO projekta: mir, solidarnost, strpnost, empatija, prostovoljstvo, dobrodelnost, prijateljstvo in sobivanje. Nastali so številni izdelki, delavnice, igre vlog, ki smo jih zbrali v tem zborniku in jih nudimo kot pomoč pri izvedbi razrednih ur na izbrane teme. Pri projektu so se nam pridružile tudi druge UNESCO šole in vrtec, ki so nam poslale zanimive prispevke.”
Tamara Potočnik, vodja projekta

Povezava do zbornika Pletemo niti mreže s srcem in glavo 2023/24: Pletemo niti mreže s srcem in z glavo 2023_24

Dostopnost