Kultura narodne zavesti

Vodja projekta: Sonja Turnšek

Člani tima: Vesna D. Pilko, Breda Bračko, Polona Čmer, Darja Baloh, Martina Govejšek

Sodelujoči: vsi zaposleni


PREDSTAVITEV

Predvidene so mesečne aktivnosti oddelčnih skupnosti na domovinsko tematiko. Vsak mesec ena oddelčna skupnost (od 4. do 9. razreda) pripravi razstavo in radijsko oddajo na temo, ki je povezana s to tematiko. Cilji projekta so razvijanje pozitivnih čustev do domovine, občutka pripadnosti svojemu narodu in državi, razvijanje ljubezni do naravne in kulturne dediščine.

2013 – 14

mala_tajerska      gorenjska

2012 -13

trubar      znameniti_slovenci    smostojnosti_in_enotnosti     ege_obiaji     geogr._znacilnosti_slo

  


Dostopnost