Prošnja za donatorstvo

Spoštovani starši, krajani, prijatelji šole,

na OŠ Griže že nekaj let deluje šolski sklad, katerega  namen je pomoč socialno šibkim učencem, financiranje dejavnosti in potreb posameznega razreda, ki niso sestavina izobraževalnega programa oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka in podobno.

Športno obarvane prireditve Športni val so v preteklih letih že našle pot do krajanov, saj so nas  vsako leto finančno podprli in na ta način pomagali pri zbiranju sredstev za šolski sklad. Verjamem, da so prepoznali prizadevanje kolektiva, da z obliko športnega druženja povezujemo šolo in kraj, omogočamo zabavno in sproščeno medgeneracijsko druženje in hkrati spodbujamo pozitiven odnos do gibanja.

V Letni delovni načrt šole vključujemo aktivnosti razširjenega programa, ki niso obvezne. Vemo, da je to strošek za starše, a si vseeno prizadevamo, da bi jih izpeljali.  Tematika je vezana na pridobivanje novih znanj,  širjenje in poglabljanje vsebin iz rednega pouka, hkrati pa so aktivnosti nepogrešljive za učenje za življenje in kulturo vrednot, za katere si kot šola prizadevamo.

Na predlog Upravnega odbora Šolskega sklada OŠ Griže (UO ŠS OŠ Griže) se na vas obračamo s prošnjo za kakršnekoli oblike donatorstva, ki bi pripomogle k povečanju sredstev v šolskem skladu.

 

Za novo namenjena sredstva se Vam v imenu učencev in njihovih staršev od srca zahvaljujemo.

Številka TRR: 011006008355118, namen plačila »Za šolski sklad«.

 

Z donatorjem podpišemo donatorsko pogodbo. Potrebujete dva izvoda te pogodbe. Oba izvoda izpolnite z manjkajočimi podatki in pošljete na šolo. En izvod vam, podpisan še z naše strani, vrnemo.

 

Marija Pavčnik, ravnateljica                                                       Vlasta Polenik, predsednica UO ŠS

 

 

 

Dostopnost